Het protocol Fototherapie Thuis vanuit het Maasstad ziekenhuis is herzien.

Beide ziekenhuizen werken nog met verschillende protocollen. Dit heeft te maken met een pilot waarin het Ikazia Ziekenhuis deelneemt.

Als de pilot voorbij is en de resultaten het toelaten zullen de protocollen geharmoniseerd worden.