Vanuit verschillende ketenpartners in de geboortezorg en acute zorg is er een protocolwaaier ontwikkeld voor verloskundigen en kraamverzorgenden om te handelen in acute situaties.