Dit jaar heeft het OT al weer enkele vergaderingen gehad.

De notulen hiervan kan je terug vinden op de nieuwspagina