Protocolwaaier

Vanuit verschillende ketenpartners in de geboortezorg en acute zorg is er een protocolwaaier ontwikkeld voor verloskundigen en kraamverzorgenden om te handelen in acute situaties.

Fototherapie Thuis

Het protocol Fototherapie Thuis vanuit het Maasstad ziekenhuis is herzien. Beide ziekenhuizen werken nog met verschillende protocollen. Dit heeft te maken met een pilot waarin het Ikazia Ziekenhuis deelneemt. Als de pilot voorbij is en de resultaten het toelaten...