Een geboorteplan maken

Een geboorteplan is een manier om de wensen die jullie hebben rondom de bevalling en de periode erna bespreekbaar te maken. We raden jullie aan om je in te lezen over de periode rondom de bevalling. 

De wensen in een geboorteplan zijn specifiek per persoon en kunnen op verschillende delen van de bevalling of kraamtijd betrekking hebben. Het is de bedoeling dat je als je het geboorteplan gemaakt hebt, je het daarna ook bespreekt met jullie zorgverlener. Het geboorteplan wordt dan ook opgenomen in je dossier. De zorgverlener zal altijd zoveel mogelijk rekening houden met jullie wensen. Indien een wens medisch niet haalbaar is, zal besproken worden waarom dit niet haalbaar is en gekeken worden hoe wij zoveel mogelijk aan de wens tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld als de bevalling medisch wordt dan kan het zijn dat de wensen zullen moeten worden bijgesteld, of dat jullie zelf je wensen aanpassen. Indien er door een medische ingreep moet worden afgeweken van het geboorteplan worden jullie hierover geïnformeerd.

Wat zet je in een geboorteplan?

Stel jezelf de volgende vragen bij het maken van een geboorteplan:

Waar wil je bevallen? Wie zijn er bij de bevalling aanwezig? In welke houding wil je bevallen? Wil je pijnbestrijding, en zo ja, welke? Wat als er een keizersnede nodig is? Wie moet er bij de baby zijn als je dit zelf niet kan? Ga je borstvoeding geven of flesvoeding?

Wil je nog meer vermelden? Zet het gerust in je plan!

Download ons standaard geboorteplan

Wil je gebruik maken van ons standaard plan? Deze kan je downloaden, uitprinten en invullen.

Neem dit ingevulde geboorteplan vervolgens mee naar je zorgverlener, bijvoorbeeld je verloskundige.