Protocollen

Aspirine

Counselingskaart verdenking macrosomie

Fluxus

Hypertensie

Meconiumhoudend vruchtwater

Obesitas

Positieve irregulaire antistoffen in de zwangerschap

SSRI-gebruik in de graviditeit en tijdens lactatie

Zwangerschapscholestase

Bariatrische chirurgie

Covid-19 en baring

Fluxus in anamnese

Intake

Minder leven

Patiëntenfolder aspirine

Informatiebrief aspirine

Primaire sectio

Obstetrische sfincterletsel

CBBBI

Diabetes transmuraal

GBS Transmuraal

IUGR

Niet vorderende ontsluiting

Patiëntenfolder pijnstilling

Serotiniteit

Verdenking macrosomie

Coördinerend zorgverlenerschap

Dreigende partus prematurus

Hyperbilirubine

Jehova

Niet vorderende uitdrijving

Pijnstilling

Schildklierproblematiek

Zorgvraag buiten de VIL